Dementi

Usilujeme o přípravu obsahu tohoto webu. Nicméně, ED 20 nemůže zaručit výrazy a návrhy obsahu, stejně jako jeho přesnost. Navíc, v rozsahu povoleném zákonem, není RU 20 Work zodpovědný za jakékoli ztráty a / nebo škody způsobené informacemi na našich webových stránkách.

Odkazy na našich webových stránkách mohou vést k externím webům, které jsou poskytovány pouze pro pohodlí. Veškeré informace nebo prohlášení schválené na našich stránkách nejsou sponzorovány, schváleny nebo jinak schváleny našimi stránkami. Na těchto externích stránkách společnost ED 20 Work nemůže být zodpovědná za dostupnost obsahu nebo jeho obsahu. Navíc, jakékoliv ztráty nebo škody, ke kterým došlo.