Proiectul Ed 2.0 Work

Proiectul

Ed2.0Work este o rețea educațională finanțată de Uniunea Europeană care are două misiuni:

  • Crearea unei rețele care include educația și piața muncii și care este proiectată să îmbunătățească folosirea instrumentelor Web 2.0 în ambele domenii.
  • Punerea la punct a unui set de instrumente pentru evaluarea empirică a instrumentelor WEB 2.0

Proiectul va crea o rețea între reprezentanți din domeniile educației și pieței muncii care vor evalua împreună modul cum ar trebui folosite instrumentele Web 2.0 în educație și în activități economice. Cadre didactice și întreprinzători pot fi implicați în acest proiect de la cele mai timpurii etape ale acestuia.

Obiectivele

Proiectul va construi o rețea sustenabilă care:

  • Va realiza un șablon empiric în vederea evaluării eficacității instrumentelor Web 2.0
  • Va analiza nevoile celor interesați, din domeniul educației și pieței muncii, despre cum pot fi folosite instrumentele Web 2.0.
  • Va examina utilizările există deja pentru instrumentele Web 2.0 în domeniul educației și pieței muncii.
  • Va pune la punct o arhivă cuprinzând cercetări, ghiduri de bune practici și studii de caz în domeniu.

Grupri mixte, de cadre didactice și întreprinzători, vor studia cum pot fi folosite noile oportunități, în diferite domenii.
Pe parcursul derulării proiectului vor avea loc trei conferințe ale rețelei.

O atenție specială va fi acordată înființării unui Centru European, pe baza Centrului European de Resurse WEB 2.0 fondat în 2009.